“Trao tay” đất vàng không ngang giá: Lỗi tại ai?

“Trao tay” đất vàng không ngang giá: Lỗi tại ai?

Hàng loạt các dự án BT khiến dư luận lên tiếng bất bình bởi đây là cơ chế tạo ra nhiều cuộc trao tay đất vàng không ngang giá, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân trục lợi, chiếm dụng tài sản. Sự “thiệt đơn, thiệt kép” mà Nhà nước đang phải gồng mình phải chăng đến từ lỗ hổng của hợp đồng BT khi Luật hợp tác công tư PPP vẫn chưa thành hình?