Sớm ban hành Luật chuyển giá

Sớm ban hành Luật chuyển giá

Ngày 19/7 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển giá – Những vấn đề trong công tác quản lý hiện nay”.