Saigonbank “tái cấu trúc” nhân sự cấp cao

Saigonbank “tái cấu trúc” nhân sự cấp cao

(Tổ Quốc) -Động thái thay đổi loạt nhân sự lãnh đạo cấp cao tại Saigonbank diễn ra trong bối cảnh cổ đông lớn nhất của ngân hàng này là Thành uỷ TP.HCM đang có những bước thoái toàn bộ vốn góp