Lạm phát năm 2018 có thể vượt mức 4%

Lạm phát năm 2018 có thể vượt mức 4%

Trần Thúy | Nếu giá dầu bình quân tăng khoảng 24-25% so với cùng kỳ lên mức 65 USD/thùng theo như dự báo mới nhất của World Bank, lạm phát năm 2018 có thể tăng 4-4,1...